Tag Archives: Կարլեն Դալլաքյան

Արշակ Չոպանյան

Arshak-Chopanyan-imageԿարլեն Դալլաքյան, Արշակ Չոպանյան, Երևան, 1987թ.։ Գրքում լուսաբանվում է 20-րդ դարի գրական, հասարակական ու մշակութային նշանավոր գործիչ Արշակ Չոպանյանի կյանքն ու գործը։

Continue reading Արշակ Չոպանյան

Հայ սփյուռքի պատմություն

Կարլեն Դալլաքյան, Հայ Սփյուռքի պատմություն, Երևան, 2004թ.

Նախաբան
Գլուխ I
Ընդհանուր նկատառումներ

Գլուխ II
Սփյուռքի գոյավորումը

Գլուխ III
Սփյուռքի զարգացման հոլովույթը

Գլուխ IV
Սփյուռքահայ գաղթօջախները