Tag Archives: Գառնիկ Ադդարյան

Գառնիկ Ադդարյան. Երկեր

Գառնիկ Ադդարյան. Երկեր, Երևան 1988

Գառնիկ Ադդարյան
Պատնեշին վրա
Հայրենական
Բաժակ մը սեր
Մատյան ցավի և հատուցման
Ապրիմ մեռնիմ
Սա կարոտը
Մարդոց համար
«Մատենաշար ժամանակակից սփյուռքահայ բանաստեղծության» գրքից և մամուլի էջերից
Սև և կարմիր
Շաբաթօրյա զրույցներ

Գառնիկ Ադդարյան (1925-1986)

Գառնիկ Ադդարյան
Գառնիկ Ադդարյան

Լիբանանահայ անվանի բանաստեղծ, հրապարակախոս, խմբագիր և հասարակական գործիչ Գառնիկ Ադդարյանի ստեղծագործական կենսագրությունը սկսվում է 40-ական թվականների կեսերից, Լիբանանում որոշ դեմոկրատական օրենքների ընդունման, հայ գաղթօջախում գրական շարժումների աշխուժացման, գրականության զարգացման շրջանից: Հայտնի բանաստեղծ և մանկավարժ Վահե Վահյանը, 1945թ. հայրենիք կատարած այցելությունից վերադառնալով, ձեռնամուխ եղավ գրական ամսագրի հիմնադրման գործին: Continue reading Գառնիկ Ադդարյան (1925-1986)