Tag Archives: Գագիկ Հարությունյան

ՀՀ տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում

Հասարակության զարգացման ներկայիս փուլին բնորոշ է տեղեկատվական ոլորտի աննախադեպ զարգացում: Այսօր տեղեկատվական համակարգի զարգացման մակարդակից մեծապես կախված է ցանկացած պետության և ազգի քաղաքական, գաղափարախոսական, հոգեբանական, տնտեսական, ռազմական և այլ ոլորտների անվտանգությունն ու հետագա առաջընթացը: Տեղեկատվությունով հագեցման աստիճանը, ներառելով այս հասկացության մեջ առաջին հերթին հասարակության ունեցած ընդհանուր գիտելիքների տեսակարար կշիռը, նրա ինտելեկտուալ հնարավորությունները, պետության, ազգի մրցունակության ամենաարդիական չափանիշն ու հարատևման գրավականն է:

ՀՀ տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում Continue reading ՀՀ տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում

Մեր հաղթանակները, հատոր բ

«Մեր հաղթանակները» նախագծի նպատակն է հանրությանը ներկայացնել Հայաստանի հարուստ ռազմական պատմությունը։ Այս հատորում ընդգրկված է IV-Xդդ. պարսկական և արաբական գերտերությունների դեմ մղած պայքարում մեր բանակի տարած հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը։ Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար։

Մեր հաղթանակները, հատոր բ