Asides

Հակոբ Պարոնյան. Ընտիր երկեր. Հատոր առաջին

h-paronyan-imageՀակոբ Պարոնյան. Ընտիր երկեր. Հատոր առաջին, Երևան, 1954թ.

Հակոբ Պարոնյան – Գ. Ստեփանյան
Մեղու
Թատրոն
Կսմիթներ
Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն մեջ
Ազգային ջոջեր
Մեծապատիվ մուրացկաններ
Հոսհոսի ձեռատետրը

Արշակ Չոպանյան

Arshak-Chopanyan-imageԿարլեն Դալլաքյան, Արշակ Չոպանյան, Երևան, 1987թ.։ Գրքում լուսաբանվում է 20-րդ դարի գրական, հասարակական ու մշակութային նշանավոր գործիչ Արշակ Չոպանյանի կյանքն ու գործը։

Continue reading Արշակ Չոպանյան