Category Archives: ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

Հայոց լեզվի ինքնուսույց

Հայոց լեզվի ինքնուսույց

Самоучитель армянского языка

Предлагаемое пособие по современному восточноармянскому литературному языку рассчитано, прежде всего, на начинающих, но и читатели, в определенной степени владеющие армянским языком, могут, пользуясь им, углублять и совершенствовать свое знание армянского языка. Пособие ориентировано на самостоятельное изучение, но может быть полезно и при работе с преподавателем.

Երաժշտությունը մանկապարտեզում

Երաժշտությունը մանկապարտեզում

Ձեռնարկում զետեղված ստեղծագործությունները նպատակամիտված են 5-6 տարեկան երեխաների երաժշտական դաստիարակության խնդիրներին և ընդգրկում են գործունեության բոլոր տեսակները` երաժշտության ունկնդրում, երգեցողություն, երաժշտառիթմական շարժում, պարեր և խաղեր: Ձեռնարկը հասցեագրված է նախադպրոցական հաստատությունների ավագ խմբերի, ինչպես նաև դպրոցի նախապատրաստմանն ուղղված կարճաժամկետ փորձնական ծրագրով ընդգրկված խմμերում աշխատող դաստիարակներին և տարրական դասարաններում “Երաժշտություն” առարկան դասավանդող մասնագետներին:

1909 թ. հայկական կոտորածները Կիլիկիայում ֆրանսիական պատմագրության գնահատմամբ

1909 թ. հայկական կոտորածները Կիլիկիայում ֆրանսիական պատմագրության գնահատմամբ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարուժան Պողոսյանի մենագրությունը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության պատմագրության մեջ չուսումնասիրված թեմայի` ֆրանսիական պատմագրության կողմից 1909 թ. կիլիկիահայության կոտորածների ուսումնասիրության քննական վերլուծությանը: Առաջին անգամ հեղինակը մանրամասնորեն վերլուծում է 1909-1918 թթ. Ֆրանսիայում լույս տեսած սկզμնաղμյուրների հրատարակությունները և պատմագիտական ուսումնասիրությունն երը, արժևորում ֆրանսիացի հեղինակների ներդրումը 1909 թ. հայկական կոտորածների ուսումնասիրության ասպարեզում, բացահայտում և մեկնաμանում նրանց մոտեցումների սահմանափակությունները: Նախատեսված է պատմաբանների համար:

Հայերի ապստամբությունը 1720-ականներին եւ ցեղասպանության վտանգը

Հայերի ապստամբությունը 1720-ականներին եւ ցեղասպանության վտանգը

The Armenian Rebellion of the 1720s and the Threat of Genocidal Reprisal.

I should like to express my deep appreciation to Professor Nikola
Shahgaldian of the American University of Armenia, who guided the
manuscript through the process of editing and publication. I owe to him a number of comments, criticisms, and insights. I wish to thank also Professor Levon Chorbajian of the University of Massachusetts and Academician M. G. Nersissian for their helpful suggestions on an earlier draft of this study. I appreciate the contribution of Associate Professor Lucig Danielian of the American University of Armenia, who made useful suggestions and corrections. I am also indebted to Virgil Strohmeyer, Matthew Der-Manuelian, and Tim Greenwood, who at different phases of this research kindly made themselves available to check my English. I am grateful to Vardan Mkhitarian, Fellow of the History Faculty, Yerevan State University, who generously assisted me in the preparation of the map.

Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները

Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները

Հայոց պահանջատիրությունը հայերի հավաքական շահերի պաշտպանությունն է միջազգային իրավունքով ամրագրված և հայ ժողովրդին վերապահված, սակայն ոտնահարված իրավունքների վերականգնումը: