Category Archives: Գիտական

Երևանի համալսարանի արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետը

«Սովետական Հայաստան» ամսագիր, 1982թ., թիվ 10:

Երևանի համալսարանի արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետը

Հայությունն Իսրայելում. Որոշ խնդիրներ

Իսրայելի հայ համայնքի վերաբերյալ Հայաստանի հանրության պատկերացումները, տարբեր պատճառներով, հեռու են ամբողջական լինելուց։ Գրքում անդրադարձ է կատարվում Իսրայելի հայությանն առնչվող մի շարք խնդիրների, որոնց թվում՝ հայ համայնքի և եկեղեցու կարգավիճակը Երուսաղեմում, հայ-իսրայելական հարաբերությունների հիմնահարցեր, հայագիտությունն Իսրայելում և այլն։

Հայությունն Իսրայելում. Որոշ խնդիրներ

Հայերն աշխարհում

Այս գրքում ներկայացվում է հայկական Սփյուռքի ձևավորման և զարգացման ընթացքը, առանձին աղյուսակներով ցույց է տրվում հայերի թիվը տարμեր երկրներում: Առանձին մի բաժնով ներկայացված են աշխարհի տարբեր վայրերում գտնվող հայկական անվանումներով բնակավայրերը, ինչպես նաև հայկական սփյուռքին վերաբերվող մի շարք այլ նյութեր, որոնք օգտակար կարող են լինել հայկական սփյուռքով հետաքրքրվողների համար:

Հայերն աշխարհում

Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների

Հայկական ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների:

Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների Continue reading Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների

Հայրենագիտություն Ա

Հայրենագիտություն Ա

Սույն ձեռնարկը ամենաընդհանուր տեղեկություններ է պարունակում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի, բնության, վարչական միավորների, պետական խորհրդանիշերի մասին:

Նախատեսվում է սփյուռքի դպրոցների, ինչպես նաև Հայաստանով հետաքրքրվող ցանկացած ընթերցողի համար:
Նույն խորագրով հաջորդ գրքերում կներկայացվեն Հայաստանի մշակույթը, պատմությունը և այլն: