Category Archives: Գիտական

Հայերն աշխարհում

Այս գրքում ներկայացվում է հայկական Սփյուռքի ձևավորման և զարգացման ընթացքը, առանձին աղյուսակներով ցույց է տրվում հայերի թիվը տարμեր երկրներում: Առանձին մի բաժնով ներկայացված են աշխարհի տարբեր վայրերում գտնվող հայկական անվանումներով բնակավայրերը, ինչպես նաև հայկական սփյուռքին վերաբերվող մի շարք այլ նյութեր, որոնք օգտակար կարող են լինել հայկական սփյուռքով հետաքրքրվողների համար:

Հայերն աշխարհում

Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների

Հայկական ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների:

Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների Continue reading Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների

Հայրենագիտություն Ա

Հայրենագիտություն Ա

Սույն ձեռնարկը ամենաընդհանուր տեղեկություններ է պարունակում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի, բնության, վարչական միավորների, պետական խորհրդանիշերի մասին:

Նախատեսվում է սփյուռքի դպրոցների, ինչպես նաև Հայաստանով հետաքրքրվող ցանկացած ընթերցողի համար:
Նույն խորագրով հաջորդ գրքերում կներկայացվեն Հայաստանի մշակույթը, պատմությունը և այլն:

Սուրբ հողի հայոց ժառանգությունը

Սուրբ հողի հայոց ժառանգությունը

Armenian heritage in the Holy Land

После того как патриархия Иерусалима в середине VI в.
окончательно приняла халкидонское вероучение, в Иерусалиме
сформировалось самостоятельное Иерусалимское Армянское патриаршество… Последствия это разделения существенно повлияли на взаимоотношения Церквей, как во всем мире, так и на Святой Земле. Continue reading Սուրբ հողի հայոց ժառանգությունը

Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը

Պատմական գիտությունների դոկտոր Արման Կիրակոսյանն իր «Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը» պատմաիրավական տեղեկանքում Հայկական հարցին, Հայոց ցեղասպանությանն ու միջազգային ճանաչման ներկայիս գործընթացին վերաբերող խնդիրները դիտարկում է դիվանագիտական պատմության և իրավապայմանագրային տեսանկյունից: Այն ընթերցողին է ներկայացվում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով և նախատեսված է դիվանագետների, պատմաբանների, քաղաքագետների, միջազգային իրավունքի մասնագետների, ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար:

Հայոց ազգածագման հարցեր

Ժողովածուի հոդվածներում, որի հեղինակն է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Ա.Պետրոսյանը, քննարկվում են Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն էթնիկական պատմության, լեզուների և մշակութային առնչությունների մի շարք խնդիրներ: Առաջարկվում են որոշ կարևոր հարցերի նոր լուծումներ, ներկայացվում է հայոց ազգածագման խնդրի արդի վիճակի քննական տեսությունը: