Category Archives: Պատմական

Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների

Հայկական ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների:

Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների Continue reading Հայերի ծագումը` ակնարկ հին եւ ժամանակակից աղբյուրների եւ տեսությունների

10 հայ ականավոր արքաները

10 հայ ականավոր արքաները

Ամեն մի դպիր, յուրաքանչյուր մատենագիր, երբ հանձն էր առնում գրելու իր ժամանակի պատմությունը, նպատակ ուներ հետագա սերունդներին փոխանցելու իր ժամանակի արժանահիշատակ գործերի ու անձանց մասին տեղեկությունները:

Դուք կարող եք դիտել գրքի միայն առաջին գլուխը:

1909 թ. հայկական կոտորածները Կիլիկիայում ֆրանսիական պատմագրության գնահատմամբ

1909 թ. հայկական կոտորածները Կիլիկիայում ֆրանսիական պատմագրության գնահատմամբ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարուժան Պողոսյանի մենագրությունը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության պատմագրության մեջ չուսումնասիրված թեմայի` ֆրանսիական պատմագրության կողմից 1909 թ. կիլիկիահայության կոտորածների ուսումնասիրության քննական վերլուծությանը: Առաջին անգամ հեղինակը մանրամասնորեն վերլուծում է 1909-1918 թթ. Ֆրանսիայում լույս տեսած սկզμնաղμյուրների հրատարակությունները և պատմագիտական ուսումնասիրությունն երը, արժևորում ֆրանսիացի հեղինակների ներդրումը 1909 թ. հայկական կոտորածների ուսումնասիրության ասպարեզում, բացահայտում և մեկնաμանում նրանց մոտեցումների սահմանափակությունները: Նախատեսված է պատմաբանների համար:

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) արվեստի եւ ճարտարապետության համառոտ պատմությունը

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) արվեստի եւ ճարտարապետության համառոտ պատմությունը

The art created in Armenia’s historical province of Artsakh, the largest part of which is known today as Nagorno Karabakh, constitutes one of the important chapters in the history of Armenian
art. It has progressed through the same major stages as did Armenian art in a larger sense: from pre-Christian times to the adoption of Christianity early in the fourth century, through the Middle Ages, and from there—to the era of modernity. As in many other Christian cultures, the principal expression of Artsakh’s art in the Middle Ages was through ecclesiastical architecture: churches, cathedrals, chapels and monasteries. Most other forms of art in that period, including illuminated manuscripts, khachkars (unique-to-Armenia stone slabs with engraved crosses) and mural paintings were likewise tied to Artsakh’s religious life and its primary institution—the Armenian Apostolic Church.