Բուքինիստ գրախանութ

Երրկիր` Հայաստան
Հասցե` Մաշտոցի պող., 20, Երեւան, Հայաստան
Հեռ.` +374 10 537413
Է-փոստ` bookinist@web.amCountry: Armenia
Address: 20 Mashtots Ave., Yerevan, Armenia
Tel.: +374 10 537413
E-mail: bookinist@web.amСтрана: Армения
Адрес: пр. Маштоца 20, Ереван, Армения
Тел.: +374 10 537413
Эл. почта: bookinist@web.am

Արտբրիջ գրախանութ սրճարան

Երկիր` Հայաստան
Հասցե` Հայաստան, Երեւան, Աբովյան փ., 20
Հեռ.` +374 10 521239
Է-փոստ` artbridge@netsys.amCountry: Armenia
Address: 20 Abovian Street, Yerevan, Armenia
Tel.: +374 10 521239
E-mail: artbridge@netsys.amСтрана: Армения
Адрес: Абовян 20, Ереван, Армения
Тел.: +374 10 521239
Эл. почта: artbridge@netsys.am

Անի գրախանութ

Երկիր` Հայաստան
Հասցե` Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական շենք թիվ 2
Հեռ` +374 10 527957Country: Armenia
Address: Republic Square, 2nd Governmental Building.
Tel.: +374 10 527957Страна: Армения
Адрес: Площадь Республики, Правительственное здание N2
Тел.: +374 10 527957

Պետական կառավարման համակարգի զարգացման հեռանկարները եվ առաջնահերթությունները

Որևէ իրականություն ըմբռնելու համար հարկավոր է ընդգրկել ամբողջը, իսկ պետական իրականությունը ներկայանում է որպես անցյալից եկող անանձնական ժառանգություն: Պետականագիտական միտքն էլ իր պատմական ընթացքում չի սահմանափակվել անցյալի խորքից եկած դոգմաներով, այլ պատմության ներքին տրամաբանությանը համընթաց զարգացում ապրելով՝ նորանոր դրսևորումներ է ունեցել մարդկային իրականության մեջ:

Պետական կառավարման համակարգի զարգացման հեռանկարները եվ առաջնահերթությունները

Ազգային գաղափարախոսության խնդիրների շուրջ

Յուրաքանչյուր կենսունակ՝ իր առաքելության գիտակցումն ունեցող ազգ, ելնելով սեփական աշխարհըմբռնումից, սահմանում է իր արժեքների համակարգը, նպատակներն ու իղձերը, նախանշում իր հարատեւման ռազմավարությունը, որոնց տեսաբանված ամբողջութ-յունը հանդես է գալիս իբրեւ տվյալ ազգի գաղափարախոսություն: Այն նրա համար դառնում է մի տեսակ Ավետարան, որով նա առաջնորդվում է իր գոյության ընթացքում:

Ազգային գաղափարախոսության խնդիրների շուրջ

Տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում

Պատմական տարբեր փուլերում յուրաքանչյուր տնտեսական համակարգի զարգացում անպայմանորեն իրականացվել է գերակայությունների առանձնացմամբ: Ժամանակի ցանկացած կոնկրետ հատվածում տնտեսական գերակայությունների սահմանումը բավականին բարդ և կարևոր խնդիր է: Կախված ընտրվող գերակայություններից, ձևավորվում է այն գործոնների խումբը, որոնք մասնակցում են այս կամ այն տնտեսական մեխանիզմի կարգավորմանը:

Տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում

Տնտեսական զարգացման հիմնադրույթները ազգային անվտանգության համատեքստում

Ազգային անվտանգության կապը տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրների հետ ունի երկակի բնույթ. ազգային արժեքների պահպանման եւ զարգացման համար անհրաժեշտ տնտեսական հիմքի ապահովում, տնտեսական գործունեության նկատմամբ պատերնալիստական մոտեցում՝ պայմանավորված ազգային անվտանգության պահանջներով:

Տնտեսական զարգացման հիմնադրույթները ազգային անվտանգության համատեքստում

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրը անցումային հասարակությունում

Քաղաքական համակարգը ֆունկցիոնալ կախվածության սկզբունքով ձևավորված հասարակության քաղաքական կազմակերպման ինստիտուցիոնալ եղանակ է, որի հիմնական խնդիրներից մեկը կայունության ու կարգավորվածության քաղաքական ամենօրյա արտադրության կազմակերպումն է:

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրը անցումային հասարակությունում

Ազգային անվտանգություն հասկացությունը, էությունը, ձեվավորումը, առաջնահերթությունները

Մարդկության պատմությունը հարուստ է ազգերի ու պետությունների վերացման բազում օրինակներով և յուրաքանչյուր դեպքում դա կարելի է մեկնաբանել որպես ազգին ուղղված վտանգները չկանխելու արդյունք: Սակայն անվտանգության խնդիրները մինչև XX դարը նույնացվել են երկրի պաշտպանունակության հետ: Երկու աշխարհամարտերն այնքան մոտեցրեցին երկրները միմյանց, այնքան խճճեցին նրանց փոխհարաբերությունները, ծնելով պատերազմի նոր տեսակներ՝ ինֆորմացիոն-գաղափարախոսական, սպառազինությունների սառը մրցավազք, տնտեսական, մշակութային-քաղաքակրթական, և այլն, որ պաշտպանունակությունը վերածվեց Ազգային անվտանգության ենթահարցերից մեկի:

Ազգային անվտանգություն հասկացությունը, էությունը, ձեվավորումը, առաջնահերթությունները