ՕԶԱԿՕՄ-ը մեռավ, ծնվեց Անդրկովկասյան Կոմիսարիատը

1917թ. նոյեմբերին՝ բոլշեւիկյան հեղաշրջումից հետո, Անդրկովկասում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի մյուս շրջաններում իշխանության գրեթե լիակատար ճգնաժամ էր. պետական մարմինները չէին գործում, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները մատակարարվում էին մեծ ընդհատումներով, ավազակությունն ու թալանը հասել էին վտանգավոր ծավալների։

Մեդիամաքս գործակալության «Հանրապետություն» հատուկ նախագիծը

Հայկական կորպուսի ստեղծումը, Նազարբեկյանի ժամանումը

1917թ. մայիսին Պետրոգրադում ստեղծվում է Հայ զինվորական միությունը (ՀԶՄ), որը փորձում էր միավորել տարբեր ռազմաճակատներում մարտնչող հայ զինվորներին եւ կենտրոնացնել Կովկասյան ռազմաճակատում։ ՀԶՄ կենտրոնական կոմիտեի կազմում ընտրվում են Արսեն Շահմազյանը, Ռուբեն Տեր-Մինասյանը, կապիտան Աբազյանը, Տիգրան Բեկզադյանը եւ ուրիշներ։ Կոմիտեի նախագահ է ընտրվում Արսեն Շահմազյանը։

Մեդիամաքս գործակալության «Հանրապետություն» հատուկ նախագիծը

Սահմանադիր ժողովի ընտրություններն ու թուրքահայերի վախերը

1917թ. փետրվարյան հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում քաղաքական, տնտեսական, ազգային եւ այլ խնդիրների լուծումը վերապահված էր Սահմանադիր ժողովին։ Նախանշված էր հետեւյալ ուղեգիծը՝ ստեղծվում էր Ժամանակավոր կառավարություն՝ երկիրը անիշխանության չմատնելու համար, որի հիմնական առաքելությունն էր լինելու Սահմանադիր ժողովի ընտրությունները կազմակերպելն ու անցկացնելը։

Մեդիամաքս գործակալության «Հանրապետություն» հատուկ նախագիծը

Մոլեռանդ առաքյալների գալուստը

100 տարի առաջ՝ 1917թ. նոյեմբերի 7-ին, Պետրոգրադում տեղի է ունենում բոլշեւիկյան հեղաշրջումը, որը բեկումնային նշանակություն է ունենում ոչ միայն Ռուսաստանի, այլեւ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար։

Մեդիամաքս գործակալության «Հանրապետություն» նախագիծը

Դեկրետ խաղաղության մասին՝ նահանջի սկիզբը

1917թ. հոկտեմբերի 25-ին, երբ գրոհը Ձմեռային պալատի վրա դեռ շարունակվում էր, բոլշեւիկների նախաձեռնությամբ հրավիրվում է Բանվորական եւ զինվորական խորհուրդների 2-րդ համառուսական համագումարը, որի նախագահող է ընտրվում Լեւ Կամենեւը։ Նա շուտով հայտարարում է, որ Ձմեռային պալատը գրավված է, իսկ Ժամանակավոր կառավարությունը՝ տապալված։

Մեդիամաքս գործակալության «Հանրապետություն» հատուկ նախագիծը