Category Archives: Պատմական

Ռուսները Հայաստանում. պատմություն, մշակույթ, սովորույթներ

Ռուսները Հայաստանում. պատմություն, մշակույթ, սովորույթներ

Russian in Armenia: the history, culture, traditions

Русские в Армении: история, культура, традиции

Русская диаспора Республики Армения не представляет собой единой общности. Она разделена на две группы – старожилы и мигранты советского времени, которые различаются между собой не только в социальном и культурном плане, но и разной степенью “привязанности” к Армении.

Արցախի պատմագրություն

Արցախի պատմագրություն

Историография Арцаха

Известно, что историческая родина индоевропейских народов находилась между Иранским плоскогорьем, Восточной Анатолией Северного Междуречья и рекой Кура, где расположены Армянские восточные провинции Арцах и Утик. Армяне Арцаха не только принадлежат арменоидной ветви ндоевропейской языковой семьи, но и являются самыми яркими представителями этой группы1. Это подтверждают и найденные в Арцахе материалы, которые имеют общность с памятниками, обнаруженными на территории Армянского Нагорья.

Հետադարձ հայացք .1915.1918-1921

«Հետադարձ հայացք .1915.1918-1921» գրքույկը ներկայացնում է հայության համար բախտորոշ այս տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունների գաղափարական լուսաբանումը, դրանց հետ կապված արդի խնդիրները:

Մեծ գաղափար

«Մեծ գաղափար» գրքույկում ներկայացված են «Ռազմիկ», «Նոր Արաքս» եւ այլ հայկական պարբերականներում հայտնաբերված Գ. Նժդեհի իմաստասիրական, գաղափարա-քաղաքական բնույթի նյութերը, Ցեղակրոն կազմակերպության սկզբունքներն ու դավանանքը ներկայացնող երկու փաստաթուղթ, ինչպես նաեւ ՀՀ կառավարության օժանդակությամբ ձեռք բերված երկու ձեռագիր տետրակ («Մետրոպոլիկա.Պատմության փիլիսոփայությունը» եւ «Երջանկության պրոբլեմը»):

Հատընտիր

«Հայկ Ասատրյան. Հատընտիր» ժողովածուն ներկայացնում է 20-րդ դարի հայ ազգային մտածող, իմաստասեր Հայկ Ասատրյանի տեսական մեծարժեք ժառանգության հիմնական մասը:
Սույն ժողովածուն Հ. Ասատրյանի գործերի` մինչ օրերս եղած առավել ամփոփ հրատարակությունն է: