Category Archives: Գիտական

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1: Հնագույն ժամանակներից մինչև IX դարի կեսերը: Երևան, 1981թ.:
Կազմողներ` Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Գ. Աբրահամյան, Գ. Խ. Սարգսյան, Լ. Ա. Խուրշուդյան:

Մաս 1 | Մաս 2 | Մաս 3 | Մաս 4 | Մաս 5 | Մաս 6 | Մաս 7 | Մաս 8

Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը

Microsoft Word - turkspyurk.docՆաիրա Պողոսյան, Սոնա Կարապողոսյան
Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը
Երևան 2016թ.

Գիրքը հրատարակվում է Սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհով