Category Archives: Գիտական

Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ. Զարգացման հեռանկարներ

Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ. Զարգացման հեռանկարներ։ Երևան 2015թ.

Հրատարակվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ

Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման հիմնահարցը

Արմեն Մարուքյան։ Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման հիմնահարցը։ Երևան 2015թ.

Հրատարակվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ