Category Archives: Ցեղասպանություն

Մեծ տերությունները, Օսմանյան կայսրությունը և հայերը ֆրանսիական արխիվներում

Արթուր Պեյլերյան, Մեծ տերությունները, Օսմանյան կայսրությունը և հայերը ֆրանսիական արխիվներում (1914-1918), հատոր II, Երևան, 2005թ.

Մաս 1 | Մաս 2 | Մաս 3

Германские источники о геноциде армян

Германские источники о геноциде армян, период Первой мировой войны, сборник документов и материалов в двух томах, Ереван, 1991г. Под редакцией профессора С.С. Степаняна.

Предисловие
Ученые о геноциде армян
Очевидцы о геноциде
Публицисты о геноциде
Архивные источники
Собрание германских опубликованных документов
Документы Германской Восточной миссии
Примечание

Raphael Lemkin’s Dossier on the Armenian Genocide

coverRaphael Lemkin’s Dossier on the Armenian Genocide

Ռաֆայել Լեմկին, Զեկուցագրեր հայոց ցեղասպանության մասին։

Գիրքը հրատարակության է պատրաստել ամերիկահայ անվանի փաստաբան Վարդգես Եղիայանը։ Առաջաբանը՝ Միխայիլ Բազլերի։ Երևան, 2010

Մաս 1 | Մաս 2