Category Archives: Մշակույթ

Ճանապարհ երգով

Գոհար Գասպարյան

Հայրենիքի Ձայն
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի շաբաթաթերթ
16 հունվարի 1985թ.

Կանգնել էի դռան առջև, սակայն հապաղում էի սեղմել զանգի կոճակը, ներսից հասնում էր սիրելի երգչուհու ձայնը, և ես ակամա կանգնել ունկնդրում էի հոգեհարազատ երգը.

Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս…

Հետո ձայնը լռեց, մարեց դաշնամուրի վերջին դաշնուրրդը, և ես վերջապես սեղմեցի կոճակը։ Continue reading Ճանապարհ երգով

Երգիդ կրակն անշեջ

«Հայրենիքի Ձայն»
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի շաբաթաթերթ
9 հունվարի 1985թ.

Նրա ծննդյան օրը ձյուն է եկել։ Ամեն ինչ սպիտակ է, բայց Հովիկի մազերն ավելի են սպիտակ։ Ներեցեք, որ հենց այսպես՝ Հովիկ։ Ժողովրդի լեզվով է՝ փաղաքշական, իսկ ճերմակը ծերություն չէ, իմաստություն է՝ հարյուրավոր երգեր և ամեն մեկում մի խորհուրդ։

Ա՜յ, հորովելը՝ «Վար, վար արա, ակոս արա՜…»։ Առաջինը նա երգեց։ Մոտ երեսուն տարի առաջ, բայց եթե փնտրելու լինենք երգի ակունքները՝ երևի հարյուրն էլ պիտի ավելացնենք։ Continue reading Երգիդ կրակն անշեջ

Երևանի համալսարանի արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետը

«Սովետական Հայաստան» ամսագիր, 1982թ., թիվ 10:

Երևանի համալսարանի արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետը

Հայ արվեստի պատմություն

Հայ արվեստի պատմություն

Դուք կարող եք դիտել գրքի միայն առաջին գլուխը:

Աշխատության մեջ ներկայացվում և լուսաբանվում է հայ կերպարվեստի և ճարտարապետության պատմական ուղին`սկսած հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Հասցեագրված է ուսանողներին, մասնագետներին և արվեստասեր հասարակայնությանը:

Դրվագներ հայ երաժշտության պատմության

Դրվագներ հայ երաժշտության պատմության

Դուք կարող եք դիտել դասագրքի միայն առաջին գլուխը:

Հայ երաժշտական արվեստի վերաբերյալ, իհարկե, կա բավականին հարուստ մասնագիտական գրականություն, սակայն այս գրքույկի նպատակը մասնագիտական գրականության այդ ցանկը լրացնելը կամ նոր գիտական խնդիրներ առաջադրելը չէ: Նպատակը հայ երաժշտության մասին ճշգրիտ հիմքերի վրա խոսելն է և, հիմնականում, հնարավորինս մատչելի, հասկանալի կերպով խոսելը: Մյուս կողմից, գրքույկի էջերում մենք չենք ցանկացել հայ երաժշտության մասին պարզ զրույցներ ներկայացնել, այլ հակառակը, հենց մասնագիտական ձևակերպումներն ու գիտելիքը հնարավորինս բացատրելով և մատչելիորեն ներկայացնելով, պահպանել մատուցվող տեղեկությունն երի գիտական ծագումն ու հիմքը:

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) արվեստի եւ ճարտարապետության համառոտ պատմությունը

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) արվեստի եւ ճարտարապետության համառոտ պատմությունը

The art created in Armenia’s historical province of Artsakh, the largest part of which is known today as Nagorno Karabakh, constitutes one of the important chapters in the history of Armenian
art. It has progressed through the same major stages as did Armenian art in a larger sense: from pre-Christian times to the adoption of Christianity early in the fourth century, through the Middle Ages, and from there—to the era of modernity. As in many other Christian cultures, the principal expression of Artsakh’s art in the Middle Ages was through ecclesiastical architecture: churches, cathedrals, chapels and monasteries. Most other forms of art in that period, including illuminated manuscripts, khachkars (unique-to-Armenia stone slabs with engraved crosses) and mural paintings were likewise tied to Artsakh’s religious life and its primary institution—the Armenian Apostolic Church.