ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ Նախագահ
www.president.am

ՀՀ Ազգային Ժողով
www.parliament.am

ՀՀ Կառավարություն
www.gov.am

ՀՀ դատական համակարգ
www.court.am

ՀՀ Սփյուռքի Նախարարություն
www.mindiaspora.am

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
www.edu.am


Հայաստանի ազգային գրադարան
www.nla.am

Armenian House
www.armenianhouse.org

Նայիրի. հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
www.nayiri.com

Բանասիրության հանրագիտարան
www.litopedia.org

Հայ մատենագրության թվային գրադարան
www.digilib.am

ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության Տաթեւ գիտական համալիրի էլ. գրադարան
www.spyurq.dasagirq.am

Մատենադարան
www.matenadaran.am

Արևելահայերենի ազգային կորպուս
www.eanc.net

Հայկական կրթական միջավայր. պաշարների շտեմարան

Ուսումնական ձեռնարկներ

Զորյան ինստիտուտ

Հայաստանի գրողների միություն

Գրքասեր | Օնլայն գրադարան

Գրքերը խոսում են
www.audiobook.am

Գրաբար դասընթաց

Հայերեն օնլայն բառարան

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Հասարակական, մշակութային, պատմական հանդես
www.ankakhutyun.am

Վիքիպեդիա. ազատ հանրագիտարան

magaghat.am

ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
http://www.armin.am
http://www.historyofarmenia.am
http://www.armenianarchaeology.am
http://www.armenianlanguage.am
http://www.armeniaculture.am
http://www.armenianreligion.am
http://www.armeniansgenocide.am
http://www.armeniandiaspora.am

ՀԱԱՀ գրադարան

Երևանի Պետական Համալսարանի Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվ. Գրադարան

ՀՊՃՀ գիտատեխնիկական գրադարան

ԵՊԼՀ  գիտական գրադարան

ՀՀ ԳԱԱ  հիմնարար  գիտական  գրադարան

Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան

Հայերեն գրականության էլեկտրոնային գրադարան

ՀՊՏՀ Գրադարան

Գրապահարան

Մատենաշարային և պարբերական հրատարակությունների առցանց հանգույց

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գրադարան

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարան

Համահայկական ուսանողական հարթակ

Գրական կամուրջ

ABCD

Առակ-29 Բարեգործական Հիմնադրամ

Իրանական ժամանակակից գրականություն հայերենով

Էլեկտրոնային գրականություն

Մշակութային գրադարան

Հայաստան գրադարան

Կրթության ազգային ինստիտուտ

Ուսումնական կայք

Հոգևոր գրադարան

Ջավախքի գրադարակ

Գրքամոլ

Մանկական գրադարան

Հայ եկեղեցու գրադարան

Եվրասիա Միջազգային Համալսարան էլ-գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարան հայոց լեզվի, մշակույթի, պատմության ու գրականության վերաբերյալ

Հայկական հազվագյուտ գրքերի շտեմարան

Եվրոպական թվային գրադարան

Ռուսալեզու էլեկտրոնային գրադարան

Գեղարվեստական գրականության ռուսալեզու էլեկտրոնային գրադարան

Թվայնացված գրքերի շտեմարան

Իրավունքի վերաբերյալ էլեկտրոնային գրքեր

Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ

Հայաստանի դատական տեղեկատվական համակարգ

Հայաստանի դատական համակարգ

Հայկական միացյալ գրադարանային ցանց

Աշխարհի գրադարանային կատալոգ

ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր

Հայ Ռուսական Սլավոնական Համալսարան

Русскоязычный интернет-ресурс о геноциде армян в Османской империи
www.genocide.ru

Информационная служба Genocide.ru
www.news.genocide.ru

Armenian Scientific Cooperation
Հայկական գիտական համագործակցություն
Առցանց գրադարան

ՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
HISTORICAL-PHILOLOGICAL JOURNAL
http://hpj.asj-oa.am/


Genocide 1915-1923

Գրանիշ գրական ակումբ
www.granish.org

Մեգապոլիս ամսագիր
www.megapolis.am

Անիվ ամսագիր
www.aniv.ru

Մենք ամսագիր
www.menq.org

Ալիք օրաթերթ
www.alikonline.ir

Ազդարար հանդես
www.azdarar.com


Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
www.genocide-museum.am

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն
www.ichd.org

Նորավանք հիմնադրամ
www.noravank.am

Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոն
www.ararat-center.org

EV հետազոտական կենտրոն
www.ev.am

Կոմիտաս ինստիտուտ
www.gomidas.org

Սիվիլիթաս հիմնադրամ
www.civilitasfoundation.org

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն
www.edrc.am

Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն
www.acnis.am


ISMA
www.translator.am

Հայերն այսօր
www.hayernaysor.am

President of the Republic of Armenia
www.president.am

Parliament of the Republic of Armenia
www.parliament.am

Government of the Republic of Armenia
www.gov.am

Judicial System of the Republic of Armenia
www.court.am

Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia
www.midiaspora.am


Armenian House
www.armenianhouse.org

Digital Library of the Armenian Literature
www.digilib.am

Ministry of Education and Science, e-library of the Tatev scientific complex
www.spyurq.dasagirq.am

Matenadaran
www.matenadaran.am

Eastern Armenian National Corpus
www.eanc.net


Granish literary club
www.granish.org

Megapolis magazine
www.megapolis.am

Aniv magazine
www.aniv.ru

Yerevan magazine
www.yerevanmagazine.com

RBA magazine
www.rba.am

Menq magazine
www.menq.org

Azdarar magazine
www.azdarar.com

Yes magazine
www.csyes.am


Armenian Genocide Museum-Institute
www.genocide-museum.am

International centre for human development
www.ichd.org

Noravank Foundation
www.noravank.am

Ararat – center for strategic research
www.ararat-center.org

EV research centre
www.ev.am

Gomidas institute
www.gomidas.org

Civilitas foundation
www.civilitasfoundation.org

Economic development and research centre
www.edrc.am

Armenian centre for national and international studies
www.acnis.am


ISMA
www.translator.am

Armenians Today
www.hayernaysor.am

Президент Республики Армения
www.president.am

Парламент Республики Армения
www.parliament.am

Правительство Республики Армения
www.gov.am

Судебная система Республики Армения
www.court.am

Министерство Диаспоры Республики Армения
www.midiaspora.am


Armenian House
www.armenianhouse.org

Электронная библиотека армянской литературы
www.digilib.am

Министерство образования и науки, электронная библиотека научного комплекса Татев
www.spyurq.dasagirq.am

Матенадаран
www.matenadaran.am

Восточноармянский национальный корпус
www.eanc.net


Граниш – литературный клуб
www.granish.org

Журнал Мегаполис
www.megapolis.am

Журнал Анив
www.aniv.ru

Журнал Ереван
www.yerevanmagazine.com

Журнал RBA
www.rba.am

Журнал Менк
www.menq.org

Журнал Аздарар
www.azdarar.com

Журнал Ес
www.csyes.am


Музей-институт геноцида армян
www.genocide-museum.am

Международный центр человеческого развития
www.ichd.org

Фонд Нораванк
www.noravank.am

Арарат – центр стратегических исследований
www.ararat-center.org

EV научно-исследовательский центр
www.ev.am

Институт Комитас
www.gomidas.org

Фонд Сивилитас
www.civilitasfoundation.org

Экономическое развитие и научно-исследовательский центр
www.edrc.am

Армянского центра национальных и международных исследований
www.acnis.am


ISMA
www.translator.am

Армения сегодня
www.hayernaysor.am

Leave a Reply