Հայոց լեզուն հազարագանձ

cover-1Հ. Հարությունյան, Հայոց լեզուն հազարագանձ, Երևան, 1989թ.

Հեղինակը զրույցների ձևով պատմում է հայոց լեզվի, նրա անցած ուղու, բառային կազմի, քերականական կառուցվածքի, ոճերի մասին: Զգալի տեղ են գրավում լեզվական խաղերը, հանելուկները:

Մաս 1 | Մաս 2

Leave a Reply