Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր

Ինքնուրույն ընթերցանության նյութերԿրտսեր դպրոցականի գրադարան, Էդիթ Պրինտ
Կազմողներ՝ Ա. Գալստյան, Ռ. Խարազյան, Լ. Ավագյան, Ա. Բալայան

Ձեռնարկում զետեղված են ինքնուրույն ընթերցանության ծրագրով նախատեսված նյութեր հանրակրթական դպրոցի 2-րդ դասարանի համար:

Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր

Leave a Reply