Ամերիկացին Հավլաբարից. Ռուբեն Մամուլյան

Ռուբեն-ՄամուլյանՄամուլյանները բնիկ թիֆլիսեցի էին, սակայն նրանց արմատները հասնում էին Գողթն գավառի Ցղնա գյուղը (ներկայիս Ադրբեջանի բռնազավթած Նախիջևանի տարածքում): Ռուբեն Մամուլյանի նախապապերից է եղել ուսուցիչ, Թիֆլիսի հայ կաթոլիկների եկեղեցու երբեմնի ժամկոչ Հակոբ քահանա Մամուլյանցը՝ Գաբրիել Սունդուկյանի ռուսերենի ուսուցիչը, որն ունեցել է սեփական դպրոց: Շարունակություն

Leave a Reply