Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ. Զարգացման հեռանկարներ

Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ. Զարգացման հեռանկարներ։ Երևան 2015թ.

Հրատարակվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ

Leave a Reply