Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման հիմնահարցը

Արմեն Մարուքյան։ Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման հիմնահարցը։ Երևան 2015թ.

Հրատարակվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ

Leave a Reply