Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը եվ հայկական հարցի էվոլյուցիան

Լևոն Շիրինյան, Էմիլ Օրդուխանյան, Հայկ Սուքիասյան։ Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան։ Երևան 2016

Հրատարակվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ

Leave a Reply