10 հայ ականավոր արքաները

10 հայ ականավոր արքաները

Ամեն մի դպիր, յուրաքանչյուր մատենագիր, երբ հանձն էր առնում գրելու իր ժամանակի պատմությունը, նպատակ ուներ հետագա սերունդներին փոխանցելու իր ժամանակի արժանահիշատակ գործերի ու անձանց մասին տեղեկությունները:

Դուք կարող եք դիտել գրքի միայն առաջին գլուխը:

Leave a Reply