Category Archives: Մանկական

Կարինե Մկրտումյան. Առակների շքահանդես

Կարինե Մկրտումյան. Առակների շքահանդես կամ պարզապես անտառային պարահանդես, Մաս I, Մաս II Երևան, 2012թ.

Սույն գրքերի 3D երաժշտական-անիմացիոն տարբերակները ներբեռնելու և ընթերցելու համար հետևեք հետևյալ հղումին` http://karinemkrtumyan.wix.com/3d-elektronayingrqer

Կարինե Մկրտումյան. Հեռախոսն ինչ կապ ունի

Կարինե Մկրտումյան. Հեռախոսն ինչ կապ ունի, ամեն մեկն իր բախտն ունի, Երևան, 2013թ.

Սույն գրքերի 3D երաժշտական-անիմացիոն տարբերակները ներբեռնելու և ընթերցելու համար հետևեք հետևյալ հղումին` http://karinemkrtumyan.wix.com/3d-elektronayingrqer

Հայոց լեզուն հազարագանձ

cover-1Հ. Հարությունյան, Հայոց լեզուն հազարագանձ, Երևան, 1989թ.

Հեղինակը զրույցների ձևով պատմում է հայոց լեզվի, նրա անցած ուղու, բառային կազմի, քերականական կառուցվածքի, ոճերի մասին: Զգալի տեղ են գրավում լեզվական խաղերը, հանելուկները:

Մաս 1 | Մաս 2